Velkommen til Døvehistorisk Selskab

Selskabets formål er at indsamle, registrere og udgive materiale, der belyser døves vilkår, liv og virke i Danmark.

Studiesamlingen bygger udelukkende på frivillig arbejdskraft.

Ved spørgsmål om selskabets aktiviteter kontaktes formanden Annegrethe Pedersen: dkdhs2021@gmail.com

Kontakt bestyrelsen

Klik på fotoet nedenstående for direkte link til Døvehistorisk Selskabs arkiv på www.arkiv.dk


Seneste indlæg


Døvehistorisk Selskab
Kastelsvej 58
2100 København Ø


Se facebook
Døvehistorie i Danmark