Udstillinger

Døvehistorisk Selskabs første virtuelle udstilling portrætterer en af Døveverdens store personligheder, kordegn Carl Becker.
Selskabet ønsker at takke Knud og Dagny Andresens Fond, der har gjort det muligt at udarbejde udstillingen.

Hvem var Carl Becker?

Carl Becker viste allerede i skolen rige evner for at fortælle og skrive. Og hans lærer, Fritz Bech, brugte ham flittigt som skribent i Smaablade for Døvstumme. Han blev uddannet porcelænsmaler og arbejdede som sådan i nogle år. Han kom hurtigt ind i foreningsarbejde og i ”66”, og i 1898 blev han valgt ind i bestyrelsen. I 1899 stiftede han De Døvstummes Læseforening for at give døve muligheden for at dygtiggøre sig.

Han var gift med Margrethe, der også ydede en stor indsats for døve, f.eks. i Kvindeforeningen.

I 1904 blev han kordegn i De Døvstummes Kirke (i dag Døves Kirke), et embede han havde til sin død. Mindestenen på Assistens Kirkegård blev efter gravens sløjfning flyttet til Døves Kirke.

Becker deltog også i internationalt samarbejde, var i 1900 til kongres i Paris og i Christiania 1903. Det var efter denne, at han ønskede at vise omverdenen, hvor højt et stadium den danske døveundervisning befandt sig. Han tog derfor initiativ til afholdelse af Den første nordiske Døvstummekongres i 1907, med vigtige emner såvel om uddannelsen af døve, som om voksne døves liv.


Han stiftede som den første en børnehave; han var med i Døvstummerådet og i Centraludvalg til Gavn for Døvstumme.
Han havde ligesom sin foresatte, pastor Johs. Jørgensen, en omfattende foredragsvirksomhed, som gjorde at han kendte alle landets døve og kunne varetage deres interesser.

Tina Bruun Larsen, overlærer ved Skolen på Kastelsvej og medlem af Døvehistorisk Selskabs bestyrelse, udgav i 2001 bogen om Carl Becker. Den giver et meget fint indblik i Beckers kolossale indsats for døves sag på alle områder.

Til bogen føjer sig Uddrag fra ”Smaablade for Døvstumme” Supplerende teksthefte til ”Carl Becker”. I Smaablade var Carl Becker en flittig skribent, såvel med oplysende og faglige emner som med, især i de unge år, små historier og eventyr.
Døvehistorisk Selskab vil gerne takke Døveskolernes Materialecenter i Aalborg, fordi de velvilligst har stillet såvel bogen Carl Becker som hæftet med Uddrag fra ”Smaablade for Døvstumme” til disposition for Selskabets hjemmeside.

Døves Jul bliver solgt i et stort oplag, hvilket betyder at der bliver en god tiltrængt skilling til bladets udgiver, Danske Døves Landsforbund, men også at kendskabet til døves verden kommer viden om i Danmark. I 2000 kunne man således læse om Carl Becker.
Døves Jul udkom første gang i 1957 (dog med titlen Tyst Jul) og er udkommet lige siden. Døves Jul er et rigtig fint julehæfte med blandet indhold. Der er julelege for børn, bageopskrifter, julelækkerier, hyggelige noveller og oplysende artikler om døves verden.

Ved den 7th Conference of Deaf History International i Stockholm 4.-8. august 2009 var Danmark repræsenteret ved Annegrethe Pedersen, Lene Ravn og Jørgen “Rødtop” Nielsen. På 3. dagen holdt sidstnævnte foredrag om Carl Becker, en af de “store” danske døve personligheder.

Ved den 4. nordiske Døvstummekongres i Helsingfors i 1929 optog Viggo Chr. Hansen en lille sekvens med Carl Becker.
Carl Beckers tegnsprog var stærkt præget af hans brug af håndalfabet, som han havde taget med fra sin skoletid på Instituttet på Kastelsvej.

Den første danske tegnordbog, med tegninger af håndstillinger, udkom i 1871 og kom i 10 oplag.
Pastor Johs. Jørgensen, De Døvstummes Kirke, udarbejdede i forbindelse med afholdelse af den første nordiske døvekongres i København i 1907 en ny og stærkt udvidet ordbog. Pastor Jørgensen tog naturligvis nu fotografiet i brug, og havde i kordegn Carl Becker en udmærket model.

I Margrethe Becker fandt Carl Becker en meget trofast, dygtig og initiativrig hustru, der med stor energi arbejdede for døves sag. Hun var med i Kvindeforeningen, ydede et stort arbejde i døveforeningen 1866s administration, og så var hun meget benyttet som tolk, f.eks. ved den 5. nordiske kongres i København i 1934.
Takket være Margrethe Beckers udklipsbog (skænket til Selskabet af Hanne Jensen, barnebarn af Beckers) har vi et fortrinligt billede af ægteparret Beckers liv og færden

.

Døvehistorisk Selskab har ladet udarbejde nogle plancher med forskellige døvehistoriske emner.
Plancherne er lamineret, beregnet til at vises forskellige steder. Plancherne har været ophængt på Skolen på Kastelsvej til brug for undervisningen, og har også været med på Døves Kulturdage i Odense 2002, døvetræf på Castberggård, udstilling på Rådhuspladsen, kulturnat i Døves Kirke og i Brohusgade i anledning af ”66”s fejring af H.C. Andersens 200 års dag.
Planchen er affotograferet af Lone Plougmann.

Selskabets billedsamling kan illustrere Carl Beckers liv fra hans tidlige skolegang på Kastelsvej til den velbesøgte begravelse i Døves Kirke.