Avisudklip

Døvehistorisk Selskab har i sin studiesamling en imponerende samling af avisudklip omhandlende døves forhold i ind- og udland.
Allerede i 1800-tallet indsamlede forstanderne på Skolen på Kastelsvej avisudklip og klip fra ugeblade, og samlingen er siden suppleret med avisudklip fra blandt andet Danske Døves Landsforbund, Center for Tegnsprog (KC) og fra flere enkeltpersoner.

Konfirmation af Døvstumme

Ingeniør Sommermeyer redder døvstumt Barn

Margrethe Jørgensen
Elektriciteten som Helbredelsesmiddel

Forstander, Pastor Fr. Heiberg

En mærkelig Gudstjeneste

Ødsles der med Statens Penge i Døvstummeanstalterne?

Den uforsvarlige Ødslen med Statens Penge

Døvstummeskolen i Nyborg
Først Skole for Døvstumme, Kaserne og derefter?
Døvstum Danserinde
Paaklædningen paa Døvstummeinstituttet

Maler Lange i Faaborg og den døvstumme dreng

Afdansning paa Døveskolen
De døvstummes verdensidrætsstævne min største oplevelse
Esberg-opfindelse berømt over hele verden
De døve børn fair nu en skole i Aalborg

Ledelsen af den ny døveskole i Aalborg
-de troede jeg ikke ville høre i timen
Afsked med komplekserne
18-aarig døv og stum Pige til Køreprøve

Hilsen fra Hollywood til Døvelotteriet

En udstilling, der giver indblik i de døves verden
De døve taler og synger og rettes af lysende lamper
Handicappede- men tilfredse
Leder af skole, der før var hendes egen