Arkiv.dk

Du kan søge over 3500 materialer deriblandt arkivalier, aviser, billeder og bøger om døve som er blevet digitaliseret af Døvehistorisk Selskab på www.arkiv.dk (Klik på fotoet nedenstående for direkte link til Døvehistorisk Selskabs materialer)

1890: Det Kongelige Døvstummeinstitut i København. Konfirmation, piger. Fotograf: Ukendt.