Ordbøger

Ved denne originale udgivelse af ordbog fra 1907, som alle mennesker kan købe. Der er 38 sider og 280 tegn.

(Uddrag, kun de ca. 10 første sider)

Pastor Johs. Jørgensen, De Døves Kirke, udarbejdede i forbindelse med afholdelse af den første nordiske døvekongres i København i 1907 en ny og stærkt udvidet ordbog. Pastor Jørgensen tog naturligvis nu fotografiet i brug, og havde i kordegn Carl Becker en udmærket model.

(Uddrag, kun de 10 første sider)

Døvepræst Johannes Jørgensen (1871-1939) har udarbejdet en bog på 63 sider, som beskriver hvordan dansk tegnsprog er opbygget grammatisk. Det er højst sandsynligt en af verdens ældste udgivelser af sin slags.

(Uddrag, kun de ca. 10 første sider)

Den ordbog blev kaldt “Tegnsprogs Ordbog” og udgivet af Døvstummerådet, som bestod af Viggo Chr. Hansen, Carl Becker, Alfred Dahlstrøm, Forstander Høgstrøm, Carl A. Petersen, Conrad Schaarup, F. Schultz og J. C. Westphall. Den sidstnævnte stå for modellen. I den var der ca. 1.200 tegn på 80 sider.
(Uddrag, kun de ca. 10 første sider)

Den danske tegnsprogskomite, som bestod af Ole Munk Plum, Asger Holm og O. Malte Caspersen (1910-1986) udarbejdede i en ny udvidet ordbog fra 1967. Den var stærkt påvirket af nordiske tegn. Jørgen Kiærbye fotograferede og havde Ole Munk Plum som model. Der er 367 sider og 1.456 tegn.

(Uddrag, kun de ca. 10 første sider)

Ordbog over Dansk Tegnsprog rummer ca. 2.000 af de almindeligste tegn i dansk tegnsprog og er elektronisk via hjemmesiden www.tegnsprog.dk

Ordbogen er udarbejdet 2003-2008 på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC i samarbejde med Danske Døves Landsforbund. Projektleder Jette Kristoffersen og redaktionen bestod af Thomas Troelsgård, Anne Skov Hårdell, Bo Hårdell, Janne Boye Niemelä, Jørgen Sandholt og Maja Toft. Modellerne er Eva Abildgaard, Karin Christensen, Natalie Hein, Lars Knudsen, Gertrud Magnusson, Annegrethe Pedersen, Thomas Phillip, Bjarne Toft og Maja Toft.