Nyt om Gammelt

“Nyt om Gammelt“ er Døvehistorisk Selskabs medlemsblad, som bringer artikler om studiesamling med arkivalier, billeder, bøger og effekter, som belyser dansk døvehistorie gennem tiderne.

Bladet sendes gratis som PDF (email) til medlemmer to gange om året

Hvis I har nogle spændende historier, er I meget velkomne til at sende dem til Døvehistorisk selskab på email adresse: dkdhs2021@gmail.com