Festskrifter

1907Det kongelige Døvstumme-Institut i København. 17. April 1807 -17. April 1907. Meddelelser om Døvesagens Udvikling. C. Goos. København. 439 s. ill. 
1916Den kgl. Døvstummeskole i Nyborg. 1891-1916. A Hansen. Nyborg. 1916. 58 s. ill. 
1916Døvstummeforeningen af 18. November 1866. 1866-1916. F. Schultz m.fl.. København. 1916. 105 s. ill. 
1919Arbejdshjemmet for Døvstumme Piger. 1869-1919. Johs. Jørgensen. 1919. 71 s. ill. 
1924Dansk Døvstumme Forening gennem 25 Aar. 1899-1924. Odense. 1924. 20 s. ill. 
1927Børnehaven for Døvstumme. 1912-1927. Fredericia. 1927. 44 s. ill. 
1929Døvstumanias 25 Aars Jubilæum. 1904-1929. Hans-Jørgen Jarlnæs. København. 1929. 60 s. ill. 
1930Det kongelige Døvstumme-Institut i Fredericia. 1880-1930. Vilhelm Larsen. Fredericia. 1930. 78 s. ill. 
1939Bibliografi over litteratur vedrørende Døvstummevæsenet i Danmark. 1772-1937. Kirsten Søgaard. Aarhus. 1939. 77 s. 
1944I. K. Døvstumania. 1904-1944. Ole Munk Plum. 1944. ill. 
1951Aalborg Døvstummeforening. 1911-1951. Aalborg. 1951. 48 s. 
1955Statens Kostskole for Døve i Fredericia. 1880-1955. E. Forchhammer. Fredericia. 1955. 125 s. ill. 
1963Døves Idrætsforening. 1938-1963. København. 1963. 53 s. ill. 
1966Døv i dag. Døveforeningen af 1866, 100 år. 1866-1966. T. Behrendt, E. Friehling, A. Harboe og Børge Raa Olsen. 1966. 146 s. ill. 
1969Døv i dag II. Hjemmet for Døve, 100 år. 1869-1969. O. Malte Caspersen, Annelise Harboe og Karvig Rasmussen. 96 s. ill. 
1970Fyns Døveforening. 1895-1970. Odense. 1970. 44 s. ill. 
1972Danske Døves Kunstforening gennem 25 år. 1972-1997. Solveig Sonne Hornshøj. Fredericia. 1972. 71 s. ill. 
1975Det synlige ord. Døvemenigheden i Danmark 1900-1975. Asger Andersen, A. Tillner Andersen og Poul Nielsen. 1975. 74 s. ill. 
1977Døv i dag III. Lars von der Lieth. Danske Døves Landsforbund. 1977. 79 s. 
1979Idrætsklubben Døvania. 1904-1979. Svend-Aage Larsen. 64 s. ill. 
1980Døv i dag IIII. Formand for forældreforeningen Bonaventura. Henning Nielsen (forord)
1980Fredericia 1880-1980. En skole i Et Tidsskrift. Tyge Salvig. 1980. 128 s. ill. 
1985Døvemeningheden Sydjylland-Fyn. 1910-1985. Asger Andersen. Fredericia. 1985. 61 s. ill. 
1985Døveteater gennem mange år. 1960-1985. Kirsten Malmbak og Ellen Larsen. 68 s. ill. 
1989Bonaventura – 75 år. Søren Rabenhøj. Allerød. 1989. 21 s. ill. 
1992Døves Old Boys. 75 år. 1917-1992. København. 1992. 25 s. ill. 
1994Hverdag for Døve. Institutionen for Døve. 1869-1994. Palle Vestberg Rasmussen m. fl.. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1994. 273 s. ill. 
1995Fyns Døveforening. 1895-1995. Odense. 1995. 56 s. ill. 
1997Dansk Døve-Idrætsforbund. 1922-1997. Klaus Hårdell. Brøndby. 1997. 58 s. ill. 
1998Brohusgade 17. Fra alderdomshjem til kulturhus. 29. oktober 1898 – 29. oktober 1998. København. 1998. 48 s. ill. 
2000Københavns Døves Bridgeklub. 1950-2000. Poul Boye Nielsen og Peter Niemelä. København. 2000. 41 s. ill. 
2002Undervisning på Aalborgskolen gennem 50 år. Aalborg. 2002. 107 s. ill. 
2003Fredericia Døveforening. 1903-2003. Jubilæumsskrift. Fredericia. 2003. 78 s. ill. 
2003Uhørt. 100 år set med døves øjne. Århus Døveforening. Solveig Schmidt. Århus. 2003. 120 s. ill. 
2004De Døves Kirke. En billedbog. 1904-2004. Tomas Kold Erlandsen. Frederiksberg. 2004. 92 s. ill. 
2004Længe Leve Døvania. 1904-2004. Peter Niemelä. København. 2004. 152 s. ill. 
2005Alle tiders døve børn. Fra Det kongelige Døvstummeinstitut til Fredericiaskolen. Lisbet Friche. Aalborg. 2005. 116 s. ill. 
2007De Døvstummes Kristelige Kvindeforening 100 år. 1907-2007. Tomas Kold Erlandsen og Morten Mortensen. København. 2007. 51 s. ill. 
2007Døves Old Boys. 90 år. 1917-2007. Kurt O. Hansen. 2007. 48 s. ill. 
2011Castberggård. 1986-2011. Jakob Brodersen. 2011. 65 s. ill. 
2011Horsens Døveforenings 100 års jubilæum. 1911-2011. Egon Thomsen. Horsens. 2011. 43 s. ill. 
2011Livet med tegn. Aalborg Tegnsprogsforening gennem 100 år. 1911-2011. Jubilæumsbog for foreningen i Aalborg. Mai Brøndum. Bang Forlag. 2011. 192 s. ill. 
20121866´s Whist klub. 1962-2012. Poul Boye Nielsen og Peter Niemelä. Døveforeningen af 1866. 15 s. ill. 
2017Københavns Døves Old Boys. 100 år. 1917-2017. Ib Steen Hansen. 2017. 188 s. ill.
2021JOHANNES JØRGENSEN. I anledning af hans 150 års fødselsdag. Danmarks første ansatte døvepræst. Mette Bjørnholdt Bertelsen.