Faglitteratur

1858Den Døvstumme. Johan Keller. København. 1858. 40 s. 
1910Tegnsproget – Dets væsen og dets grammatik. Johannes Jørgensen. Gjellerup. 1910. 63 s. 
1929Beretning om Sindslidelse blandt Danmarks Døvstumme. Viggo Chr. Hansen. Johansens Bogtrykkeri. København. 1929. 32 s. 
1955Vink til hensigtsmæssig Behandling af døvstumme Børn i deres hjem indtil det 8de Aar. Otto Frederik Kruse. Slesvig. 1855. 32 s.
1967Dansk Døve-Tegnsprog. Lars von der Lieth. Akademisk Forlag. København. 1967. 175 s. ill. 
1971Om surdo-mutitas og psykiatri. Jørgen Remvig. 1971. 93 s. ill. 
1977Døv i dag III. Lars von der Lieth. Danske Døves Landsforbund. 1977. 79 s. 
1978Døve Børns indlæring og udvikling. Hans G. Furth. Munksgaard Forlag. 1978. 157 s. 
1978Total kommunikation, Døvhed, Integration. Britta Hansen. m.fl.. Døves Center for Total Kommunikation. København. 1978. 54 s. ill. 
1979Døve børn, Sprog, Kultur, Identitet. Britta Hansen. m. fl.. Døves Center for Total Kommunikation. København. 1979. 94 s. ill. 
1981Døves Tegnsprog – Træk af Dansk Tegnsprogs Grammatik. Elisabeth Engberg-Pedersen, Britta Hansen og Ruth Kjær Sørensen. Arkona. 1981. 181 s. ill. 
1983To-sproget døveundervisning 1. Ruth Kjær Sørensen, Wendy Lewis, Hanne Lutz og Tove Ravn. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1983. 92 s. ill. 
1984To-Sproget døveundervisning 2. Ruth Kjær Sørensen, Wendy Lewis, Hanne Lutz og Tove Ravn. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1984. 80 s. ill. 
1984To-sproget døveundervisning 3. Ruth Kjær Sørensen, Wendy Lewis, Hanne Lutz og Tove Ravn. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1984. ill. 
1992To-sproget døveundervisning 4. Ruth Kjær Sørensen, Wendy Lewis, Hanne Lutz og Tove Ravn. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1992. 208 s. ill. 
1985Tegnsprogsforskning og Tegnsprogsbrug. Britta Hansen m. fl.. Døves Center for Total Kommunikation. København. 1985. 109 s. ill. 
1989Døv revolution på Gallaudet. Oliver Sacks. Døves Center for Total Kommunikation. 1989. 27 s. ill. 
1989Tegn på Tegnsprog, holdninger og kultur. Britta Hansen m. fl.. Døves Center for Total Kommunikation. København. 1989. 102 s. ill. 
1993Døves Kultur, fra åbning og isolation til manifestation og ligestilling. Jonna Widell. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1993. 133 s. ill. 
1993Space in Danish Sign Language. (English version). Elisabeth Engberg-Pedersen. Signum. 1993. 406 s. ill. 
1995Bilingual Teaching of deaf children in Denmark 1982-1992. (English version). Wendy Lewis. Døveskolernes Materialelaboratorium. Aalborg. 1995. 131 s. ill. 
1998Lærebog i Tegnsprogs Grammatik. Elisabeth Engberg-Pedersen. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. 1998. 170 s. ill. 
1998Samspil mellem Døve og Hørende. Britta Hansen m. fl.. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. 1998. 135 s. ill. 
2014Døve kunstnere i Danmark gennem 400 år. Peter Niemelä. København. 2014. 175 s. ill. 
2015Børn med høretab og Døve børn. Signe Stensgaard. Institut for menneske rettigheder. 2015. 73 s.