Bøger

Om Asger Bergmanns liv som døv, hvor hans hørelse ikke begrænsede hans valg af fremtidsmuligheder.

Illustreret opslagsværk om danske døve kunstnere.

Gennem tekster, billeder og erindringsglimt skildres Lilly Marie Jensens (1916-1985) liv og skæbne og samtidigt belyses også behandlingssystemet omkring hende.

Om Carl Beckers liv og virke med vægt på hans arbejde for døves vilkår som formand for Døvstummeforeningen af 1866.

  • 2001: Uddrag fra Smaablade for Døvstumme. Supplerende teksthefte til ”Carl Becker” af Tina Bruun Larsen

Om at vokse op som døv i en hørende familie, om at lære at kommunikere med andre mennesker, om tale og tegnsprog, skolegang, forelskelse og om sit gennembrud som skuespiller.

at leve i to verdener.

Prinsesse af Danmark : dronning af England.

100 års jubilæumsskrift 1881-1991.

Om Døveforeningen af 1866 gennem 125 år. 

Bogen er udgivet i anledning af 175 års jubilæum for døveundervisningen i Danmark.

Den blinde og døvstumme forfatters liv.

Thomas Alva Edison og hans Livsgerning.

  • 1938: Lilly af Vilhelm Larsen

Bogen om den blinde-døvstumme pige.

Historien om den døvfødte ingeniør Gustav Emil Poulsen. 
Der som den første døvfødte student til en eksamen som bygningsingeniør på Polteknisk læreranstalt.