Leksikon

Skrivekuglen

Verdens første elektriske skrivemaskine opfundet af forstander på Kastelsvej, Rasmus Malling Hansen. Ved studie af døves brug af håndalfabet og inspireret af den hastighed hvormed døve brugte HA, opfandt Malling Hansen en ”Skrivekugle”, der kunne trykke bogstaver ligeså hurtigt, og altså hurtigere end man kunne skrive dem i hånden. Den geniale opfindelse blev præsenteret i 1870 og fik megen anerkendelse ved Verdensudstillingen i Paris i 1872. Han forbedrede sin skrivemaskine op gennem 1870’erne og fik adskillige præmier. Desværre havde han ikke den fornødne økonomi og måtte opgive en egentlig produktion.

Spejdere

Det Danske Pigespejderkorps’ gruppe for døve piger hed Kastelstroppen. Den blev dannet i 1954 med 7 piger og med lærer Inge Larsen i spidsen. I 1956 kom der også en gruppe blåmejser (9-12 årige). Med i lederarbejdet var blandt andet Rie Udam, Hanne Lambert, Elly Brøndum og Signe Birch-Rasmussen. Fra midten af 1960’erne kørte arbejdet på vågeblus.
For drengenes vedkommende startedes 8. Østerbro Castberg trop i 1954 af lærer Jens Lundberg. I 1971 blev Jørgen Jørgensen tropsleder, en post han stadigvæk bestrider. Senere kom også Hans Kristiansen og Pernille Bott-Petersen til.
I 1973 blev de to grupper slået sammen til: 8. Østerbro Castberg Gruppe. Spejderarbejdet foregår fortsat i kælderen på Skolen på Kastelsvej.

Tegndansk

Dansk tale ledsaget af tegn.

Total kommunikation

En kombination af forskellige udtryksmåder (tegn, tale, mund-hånd-system, pantomime, skrift, o.s.v.)