Sponsor

Hjemmesiden støttes økonomisk af:

Danske Døves Landsforbund, www.ddl.dk

William Demant Fonden, www.williamdemantfonden.dk